IntroVälkommen till Brand Pics Test demo:

Brand Pics Test är världens enda varumärkesspel och digitala enkät där ledningsgrupper, medarbetare och kunder med hjälp av bilder och ord skapar ett starkt och tydligt varumärke.
Brand Pics Test består av:
Varumärkesspelet Brand Pics Test - The Box som ni använder som ett workshopverktyg där ni med hjälp av bilder och ord ser till att ledningsgrupp och medarbetare får samma syn på varumärket.
Brand Pics Test Index, den digitala enkäten som du skickar till medarbetare, kunder och allmänheten för att få veta hur de uppfattar ert varumärke? 
Både lådan och enkäten bygger på samma grund.

Mer information hittar du på www.brandpicstest.se

Demon är i fyra steg:

[Q84]1. Klicka på pilen

[Q85]2. Välj dina bilder

[Q87]3. Välj passande ord

[Q88]4. Klart nu - kan du se resultatet

När du är klar och har sett resultatet kan du skicka en länk till fem olika personer för att stämma av om din bild av varumärkespersonligheten stämmer. Du kommer få resultatet via e-post.BrandPics Personlighetstest av varumärken och Brand Pics Index är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
© KajRunelund.com